Rodzina 500+

Okienko kasowe

Opłaty sądowe można uiścić za pomocą wpłatomatu, który znajduje się w holu głównym budynku Sądu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24, na parterze i jest czynny w godzinach urzędowania Sądu.

Wpłatomat umożliwia dokonanie płatności oraz zakupu e-znaku, w formie bezgotówkowej, tj. przy użyciu karty płatniczej. Urządzenie wyposażone jest w czytnik zbliżeniowy oraz czytnik tradycyjny, do którego wsuwana jest karta.

Ponadto informujemy, że wszelkie opłaty sądowe mogą być uiszczane za pośrednictwem systemu e-Płatności, pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/

Przypominamy, że wpłat można również dokonywać przelewem bezpośrednio na rachunki bankowe wskazane na stronie internetowej Sądu w zakładce konta bankowe