Rodzina 500+

I Zespół

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący

Orzeczenia w Sprawach Karnych

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38a, 67-100 Nowa Sól

1zkss@nowa-sol.sr.gov.pl

 

KIEROWNIK IZKSS

Justyna Sokalska – kurator specjalista

 Dyżur: czwartek, piątek 9.00 – 15.00

pok. nr 9, kom. 607 831 098, e-mail: justyna.sokalska@nowa-sol.sr.gov.pl

 

SEKRETARIAT

Czynny od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

pok. nr 12, telefon 690-378-411

 

KURATORZY ZAWODOWI - DYŻURY

Kot Joanna – kurator zawodowy – wtorek, czwartek 8.30 - 14.30

pok. nr 9, kom. 451 060 752, e-mail: joanna.kot@nowa-sol.sr.gov.pl

Kupidura Aleksandra – kurator zawodowy– poniedziałek, czwartek 9.00 - 15.00

pok. nr 9, kom. 690 378 275, e-mail: aleksandra.kupidura@nowa-sol.sr.gov.pl

Miśkiewicz Katarzyna – kurator specjalista - wtorek, czwartek 9.00 - 15.00

pok. nr 13, kom. 690 127 682, e-mail: katarzyna.miskiewicz@nowa-sol.sr.gov.pl

Nowak Edyta – kurator specjalista – środa- czwartek 9.00 – 15.00

pok. nr 14, kom. 690 378 247, e-mail: edyta.nowak@nowa-sol.sr.gov.pl

Sielecka Magdalena – kurator specjalista - poniedziałek, środa 8.00 – 14.00

pok. nr 11, kom. 690 378 225, e-mail: magdalena.sielecka@nowa-sol.sr.gov.pl

Wojciechowska Aneta – kurator specjalista - poniedziałek, czwartek 8.00 - 14.00

pok. nr 11, kom. 690 378 208, e-mail: aneta.wojciechowska@nowa-sol.sr.gov.pl

Iwona Kazimierowicz- kurator specjalista, dyżury: środa, czwartek   9.00 - 15.00

pok. nr 11, tel./fax 68-35-58-871, kom. 515 367 811e-mail: iwona.kazimierowicz@nowa-sol.sr.gov.pl