Rodzina 500+

I Zespół

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący

Orzeczenia w Sprawach Karnych

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38a, 67-100 Nowa Sól

1zkss@nowa-sol.sr.gov.pl

 

KIEROWNIK IZKSS

Mariusz Romańczuk – kurator specjalista

Dyżur: poniedziałek, czwartek 8.00 – 14.00

pok. nr 16, kom. 515 367 798, e-mail: mariusz.romanczuk@nowa-sol.sr.gov.pl

 

SEKRETARIAT

Czynny od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

pok. nr 12, telefon  68 35 58 811, 68 355 88 13

 

KURATORZY ZAWODOWI - DYŻURY

Lucyna Ficner – kurator specjalista– wtorek, środa 8.00 - 14.00

pok. nr 14, kom. 690 127 734, e-mail: lucyna.ficner@nowa-sol.sr.gov.pl

Lidia Kelma– starszy kurator zawodowy– środa, czwartek 8.30 - 14.30

pok. nr 11, kom. 734 417 563, e-mail: lidia.kelma@nowa-sol.sr.gov.pl

Joanna Kot – kurator zawodowy - wtorek, czwartek 8.30 - 14.30

pok. nr 9, kom. 451 060 752, e-mail: joanna.kot@nowa-sol.sr.gov.pl

Aleksandra Kupidura – kurator zawodowy – poniedziałek, czwartek 8.30 – 14.30

pok. nr 9, kom. 690 378 275, e-mail: aleksandra.kupidura@nowa-sol.sr.gov.pl

Urszula Lis – kurator specjalista - wtorek, środa 8.30 – 14.30

pok. nr 16, kom. 690 378 209, e-mail: urszula.lis@nowa-sol.sr.gov.pl

Katarzyna Miśkiewicz – kurator specjalista - wtorek, czwartek 9.00 - 15.00

pok. nr 13, kom. 690 127 682, e-mail: katarzyna.miskiewicz@nowa-sol.sr.gov.pl

Edyta Nowak- kurator specjalista, dyżury: środa, czwartek  9.00 - 15.00

pok. nr 14,  kom. 690 378 247, e-mail: edyta.nowak@nowa-sol.sr.gov.pl

Emilia Papież- kurator specjalista, dyżury: środa, czwartek  8.30 - 14.30

pok. nr 15,  kom. 690 378 198, e-mail: emilia.papiez@nowa-sol.sr.gov.pl

Magdalena Sielecka- kurator specjalista, dyżury: poniedziałek, środa  8.00 - 14.00

pok. nr 11,  kom. 690 378 225, e-mail: magdalena.sielecka@nowa-sol.sr.gov.pl

Justyna Sokalska- kurator specjalista, dyżury: czwartek, piątek  9.00 - 15.00

pok. nr 11,  kom. 607 831 098, e-mail: justyna.sokalska@nowa-sol.sr.gov.pl

Małgorzata Stopka- kurator specjalista, dyżury: wtorek, czwartek  8.30 - 14.30

pok. nr 15,  kom. 690 378 249, e-mail: malgorzata.stopka@nowa-sol.sr.gov.pl

Agata Szynder- kurator specjalista, dyżury: poniedziałek, środa  8.30 - 14.30

pok. nr 13,  kom. 690 378 317 e-mail: agata.szynder@nowa-sol.sr.gov.pl

Henryk Wyszyński- kurator specjalista, dyżury: wtorek, piątek   9.00 - 15.00

pok. nr 11,  kom. 690 378 234, e-mail: henryk.wyszynski@nowa-sol.sr.gov.pl