Rodzina 500+

Finansowy

Oddział Finansowy Sądu Rejonowego w Nowej Soli

Sąd Rejonowy w Nowej Soli
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24
67-100 Nowa Sól

 

Do zakresu działania Oddziału należy:

  1. Opracowanie projektu budżetu sądu.
  2. Wykonywanie budżetu sądu.
  3. Kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.
  4. Prowadzenie rachunkowości sądu.

 

Główny Księgowy:

Magdalena Inerowicz

I Piętro, pok. 200

tel. 68-35-58-703
fax 68-35-58-702