Rodzina 500+

Konta bankowe

W celu sprawnego przepływu informacji oraz właściwe zakwalifikowanie opłaty, w szablonie przelewu należy wskazać:

- imię i nazwisko /nazwa firmy/,

- wydział, którego wpłata dotyczy,

- sygnatura akt sprawy,

- numer karty dłużnika

UWAGA!  Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

 

Konta bankowe:

 1. Dochody budżetowe
  (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków)

  Narodowy Bank Polski
  91 1010 1704 0046 7522 3100 0000

 2. Zaliczki sądowe
  (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe)

  Narodowy Bank Polski
  31 1010 1704 0046 7513 9800 0000

 3. Sumy depozytowe
  (sumy obce, sumy sporne w postępowaniu sądowym, kaucje, poręczenia i wadia)

  Bank Gospodarstwa Krajowego
  (wpłaty w PLN) 57 1130 1017 0021 1002 8990 0004
  (wpłaty w EUR) 14 1130 1017 0021 1002 8990 0002
  (wpłaty w USD) 30 1130 1017 0021 1002 8990 0005
  (wpłaty w CHF) 41 1130 1017 0021 1002 8990 0001
  (wpłaty w GBP) 84 1130 1017 0021 1002 8990 0003

 4. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

  Bank Gospodarstwa Krajowego
  31 1130 1222 0030 2046 8520 0001