Rodzina 500+

Opłaty sądowe

Opłaty sądowe można uiścić za pomocą wpłatomatu, który znajduje się w holu głównym budynku Sądu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24, na parterze i jest czynny w godzinach urzędowania Sądu. Wpłatomat umożliwia dokonanie płatności oraz zakupu e-znaku, w formie bezgotówkowej, tj. przy użyciu karty płatniczej. Urządzenie wyposażone jest w czytnik zbliżeniowy oraz czytnik tradycyjny, do którego wsuwana jest karta.

Ponadto informujemy, że wszelkie opłaty sądowe mogą być uiszczane za pośrednictwem systemu e-Płatności, pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/

 

Przypominamy, że wpłat można również dokonywać przelewem bezpośrednio na rachunki bankowe

W celu sprawnego przepływu informacji oraz właściwe zakwalifikowanie opłaty, w szablonie przelewu należy wskazać:

- imię i nazwisko /nazwa firmy/,

- wydział, którego wpłata dotyczy,

- sygnatura akt sprawy,

- numer karty dłużnika

UWAGA!  Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

 

Konta bankowe:

 1. Dochody budżetowe
  (opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków)

  Narodowy Bank Polski
  91 1010 1704 0046 7522 3100 0000

 2. Zaliczki sądowe
  (zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe)

  Narodowy Bank Polski
  31 1010 1704 0046 7513 9800 0000

 3. Sumy depozytowe
  (sumy obce, sumy sporne w postępowaniu sądowym, kaucje, poręczenia i wadia)

  Bank Gospodarstwa Krajowego
  (wpłaty w PLN) 57 1130 1017 0021 1002 8990 0004
  (wpłaty w EUR) 14 1130 1017 0021 1002 8990 0002
  (wpłaty w USD) 30 1130 1017 0021 1002 8990 0005
  (wpłaty w CHF) 41 1130 1017 0021 1002 8990 0001
  (wpłaty w GBP) 84 1130 1017 0021 1002 8990 0003

 4. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

  Bank Gospodarstwa Krajowego
  31 1130 1222 0030 2046 8520 0001