Rodzina 500+

II Zespół

II Zespół kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Sąd Rejonowy w Nowej Soli

67-100 Nowa Sól, ul. J. Piłsudskiego 38A

 

SEKRETARIAT:

st. sekretarz sądowy Katarzyna Rudnicka

pok. nr 20, tel. 68 355 88 12, kom. 503 946 151

godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 7.00 – 15.00

e-mail: 2zkss@nowa-sol.sr.gov.pl

 

KIEROWNIK:

Martynowicz Dorota – kurator specjalista

poniedziałek, środa 8.00 - 14.00, pok. nr 10

tel. 690 129 419, e-mail: dorota.martynowicz@nowa-sol.sr.gov.pl

 

KURATORZY ZAWODOWI – DYŻURY:

Jolanta Bizoń – kurator specjalista

poniedziałek, czwartek 8.00 - 14.00, pok. nr 8

tel. 690 378 400, e-mail: jolanta.bizon@nowa-sol.sr.gov.pl

Andrzej Guścin – kurator specjalista

wtorek, piątek 8.00 - 14.00, pok. nr 17

tel. 571 677 391, e-mail: andrzej.guscin@nowa-sol.sr.gov.pl

Iwona Kazimierowicz – kurator specjalista

środa, czwartek 9.00 - 15.00, pok. nr 17

tel. 515 367 811, e-mail: iwona.kazimierowicz@nowa-sol.sr.gov.pl

Małgorzata Kin – starszy kurator zawodowy

wtorek, czwartek 9.00 - 15.00, pok. nr 19

tel. 690 378 476, e-mail: malgorzata.kin@nowa-sol.sr.gov.pl

Anna Kowalczuk – kurator specjalista

wtorek, czwartek 9.00 - 15.00, pok. nr 19

tel. 690 378 178, e-mail: anna.kowalczuk@nowa-sol.sr.gov.pl

Ewelina Malica – starszy kurator zawodowy

środa, piątek 8.30 – 14.30, pok. nr 19

tel. 690 378 419, e-mail: ewelina.malica@nowa-sol.sr.gov.pl

Joanna Stasik-Oleszek – kurator specjalista

poniedziałek, czwartek 9.00 – 15.00, pok. nr 18

tel. 797 334 287, e-mail: joanna.stasik@nowa-sol.sr.gov.pl

Agnieszka Suszczyńska – starszy kurator zawodowy

wtorek, piątek 9.00 - 15.00, pok. nr 18

tel. 725 051 099, e-mail: agnieszka.suszczynska@nowa-sol.sr.gov.pl

Aneta Wojciechowska – kurator specjalista

poniedziałek, środa 8.00 - 14.00, pok. nr 17

tel. 690 378 208, e-mail: aneta.wojciechowska@nowa-sol.sr.gov.pl