Rodzina 500+

II Zespół

Zespół II Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia
w sprawach rodzinnych i nieletnich
Sądu Rejonowego w Nowej Soli

Sąd Rejonowy w Nowej Soli
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38a
67-100 Nowa Sól

2zkss@nowa-sol.sr.gov.pl

 

SEKRETARIAT:

Katarzyna Rudnicka - starszy sekretarz sądowy

pok. nr 20, tel. 68-35-58-812, kom. 503 946 151

godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku: 8.00 – 15.00

 

KIEROWNIK:

Martynowicz Dorota – kurator specjalista

Dyżury: poniedziałek, środa 8.00 - 14.00, pok. nr 10

tel. kom. 690 129 419

e-mail: dorota.martynowicz@nowa-sol.sr.gov.pl

KURATORZY ZAWODOWI – DYŻURY:

Bizoń Jolanta – kurator specjalista

Dyżury: poniedziałek, czwartek 8.00 - 14.00, pok. nr 8

tel. kom. 690 378 400, e-mail: jolanta.bizon@nowa-sol.sr.gov.pl

Guścin Andrzej - kurator specjalista 

Dyżury: wtorek, piątek 8.00-14.00, pok.8

tel. kom. 571 677 391, e-mail: andrzej.guscin@nowa-sol.sr.gov.pl

Kin Małgorzata – starszy kurator zawodowy

Dyżury: wtorek, czwartek 9.00 - 15.00, pok. nr 19

tel. kom. 690 378 476, e-mail: malgorzata.kin@nowa-sol.sr.gov.pl

Kowalczuk Anna – kurator specjalista

Dyżury: wtorek, czwartek 9.00 - 15.00, pok. nr 19

tel. kom. 690 378 178, e-mail: anna.kowalczuk@nowa-sol.sr.gov.pl

Malica Ewelina – starszy kurator zawodowy

Dyżury: środa, piątek 8.30 – 14.30, pok. nr 19

tel. kom. 690 378 419, e-mail: ewelina.malica@nowa-sol.sr.gov.pl

Stasik-Oleszek Joanna – kurator specjalista

Dyżury: poniedziałek, czwartek 9.00 - 15.00, pok. nr 18

tel. kom.797 334 287, e-mail: joanna.stasik@nowa-sol.sr.gov.pl

Suszczyńska Agnieszka – starszy kurator zawodowy

Dyżury: wtorek, piątek 9.00 - 15.00, pok. nr 18

tel. kom. 725 051 099, e-mail: agnieszka.suszczynska@nowa-sol.sr.gov.pl