Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Biultetyn Informacji Publicznych
05.05.2020
Biultetyn Informacji Publicznych
 
11.06.2021

ZP-1/2021

Postępowanie w trybie podstawowym

Numer postępowania ZP-1/2021

Postępowanie ZP11/2021 prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r . Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 wskazanej ustawy – dalej ustawa Pzp na usługę  pn.:

„Remont dachu w zabytkowej części budynku Sądu Rejonowego przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24 w Nowej Soli