Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Informacje ogólne
16.09.2021

Zapytanie ofertowe na usługę niszczenia dokumentów

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę niszczenia dokumentów z wykorzystaniem systemu pojemnikowego w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

 

Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się zapisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1

 
05.10.2021

Zapytanie ofertowe na usługę najmu, instalacji i serwis 1 szt. Samoobsługowego terminala płatniczego typu CAT

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę najmu, instalacji i serwisu 1 szt. Samoobsługowego terminala płatniczego typu CAT

 

Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się zapisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1

Biultetyn Informacji Publicznych
05.05.2020
Biultetyn Informacji Publicznych