Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

Biultetyn Informacji Publicznych
05.05.2020
Biultetyn Informacji Publicznych

Plany zamówień publicznych


 Plany zamówień publicznych

 
23.02.2024

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

  1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2. jest nieskazitelnego charakteru;
  3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
  4. ukończył 23 lata.