Rodzina 500+

Podstawa działania

Sąd Rejonowy w Nowej Soli sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, wykonuje również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.

Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 427 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2014, poz. 259 j.t.),
  3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych (Dz. U. 2013, poz. 69),
  4. Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS  Nr 5, poz. 22 z późn, zm.).

 

Sąd Rejonowy w Nowej Soli został utworzony na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1953r. (Dz. U. Nr 32, poz. 132). W dzisiejszym kształcie funkcjonuje jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2012, poz. 1223) i obejmuje obszarem właściwości:

I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Nowa Sól oraz gminy Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń i Siedlisko.

II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Nowa Sól oraz gminy Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń i Siedlisko.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru miasta Nowa Sól oraz gminy Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń i Siedlisko.

IV Wydział Pracy – sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru miasta Nowa Sól oraz gminy Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń, Siedlisko, Sława, Szchlichtyngowa i Wschowa.

V Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystystoksięgowe z obszaru miasta Nowa Sól oraz gminy Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń i Siedlisko.