Rodzina 500+

Kołtko Leon

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Kołtko Leon zastępca Gerard Majorczyk

ul. Moniuszki 3
67-100 Nowa Sól

tel.: 68 38-75-282
fax: 68 35-69-915

www.nowasol.komornik.zgo.pl
e-mail: nowa.sol1@komornik.pl

BANK: PKO BP S.A. O/Nowa Sól
NR KONTA: 90 1020 5402 0000 0502 0120 2159