Rodzina 500+

Obsługa interesanta

Informację o aktualnym stanie spraw można uzyskać logując się do Portalu Informacyjnego sądów apelacji poznańskiej. Portal umożliwia zdalny dostęp do dokumentów sądowych, informacji o stanie sprawy i wyznaczonych rozprawach, a także możliwość odsłuchiwania nagrań rozpraw.

Rejestracja w Portalu Informacyjnym dostępna jest pod adresem:
https://portal.poznan.sa.gov.pl

Pełnomocnicy profesjonalni, rejestrując się w serwisie internetowym  Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Nowej Soli, w ramach swojego konta  posiadają  dodatkową  funkcjonalność umożliwiającą  utworzenie kont zależnych dla osób uprawnionych do informacji o sprawie.


Informujemy również, że Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło pod adresem https://wsoi.ms.gov.pl (https://wsoi.ms.gov.pl) portal internetowy, w którym uzyskać można elektroniczne wersję katalogu usług oraz poszczególnych kart usług podstawowych i uzupełniających dla sądów rejonowych, okręgowych oraz apelacyjnych wraz z załączonymi edytowalnymi wzorami pism i formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieni do danej karty usługi.

Wzory i dokumenty do pobrania

Karty usług podstawowych:

Karty usług uzupełniających:


Zasady porządkowe i bezpieczeństwo:

Podczas pobytu w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli obowiązuje Instrukcja bezpieczeństwa i porządku wprowadzona zarządzeniem nr A.021.3.2024 Prezez i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowej Soli z dnia 12 lutego 2024 roku.