Rodzina 500+

Wdrożenie standardów obsługi interesanta

Informację o aktualnym stanie spraw można uzyskać logując się do Portalu Informacyjnego sądów apelacji poznańskiej. Portal umożliwia zdalny dostęp do dokumentów sądowych, informacji o stanie sprawy i wyznaczonych rozprawach, a także możliwość odsłuchiwania nagrań rozpraw.

Rejestracja w Portalu Informacyjnym Sądu Okręgowego w Poznaniu dostępna jest pod adresem:
https://portal.poznan.sa.gov.pl

Pełnomocnicy profesjonalni, rejestrując się w serwisie internetowym  Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Nowej Soli, w ramach swojego konta  posiadają  dodatkową  funkcjonalność umożliwiającą  utworzenie kont zależnych dla osób uprawnionych do informacji o sprawie.


 

Wzory i dokumenty do pobrania

Karty usług podstawowych:

 

Karty usług uzupełniających: