Rodzina 500+

Wokanda

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 27-07-2021
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:00
odwołana
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 421/21
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Cacek
Data: 27-07-2021
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 100/21
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Cacek
Data: 27-07-2021
Sala: 110, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 2/21
Skład orzekający: Przewodniczący Andrzej Bogucki
Data: 27-07-2021
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 81/21
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Cacek
Data: 27-07-2021
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 18/21
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Cacek
Data: 27-07-2021
Sala: 110, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 10:30
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 40/21
Skład orzekający: Przewodniczący Andrzej Bogucki
Data: 27-07-2021
Sala: 110, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 11:00
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 3/21
Skład orzekający: Przewodniczący Andrzej Bogucki
Data: 27-07-2021
Sala: 110, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 11:30
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 39/21
Skład orzekający: Przewodniczący Andrzej Bogucki
Data: 27-07-2021
Sala: 110, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 12:15
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 118/20
Skład orzekający: Przewodniczący Andrzej Bogucki
Data: 27-07-2021
Sala: 110, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 13:00
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 177/20
Skład orzekający: Przewodniczący Andrzej Bogucki