Rodzina 500+

Wokanda

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 12-08-2022
Sala: 108, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 10:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 682/22
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Szczodrowska
Data: 12-08-2022
Sala: 108, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 13:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 635/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Szczodrowska
Data: 12-08-2022
Sala: 108, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 13:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 804/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Szczodrowska