Rodzina 500+

Wokanda

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 30-11-2022
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 791/22
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Cacek
Data: 30-11-2022
Sala: 106, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 634/22
Skład orzekający: Przewodniczący Iwona Reszkowska
Data: 30-11-2022
Sala: 106, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 961/19
Skład orzekający: Przewodniczący Iwona Reszkowska
Data: 30-11-2022
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:45
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 790/22
Skład orzekający: Przewodniczący Ewelina Cacek
Data: 30-11-2022
Sala: 107, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 96/22
Skład orzekający: Przewodniczący Olga Smuda-Bartków
Data: 30-11-2022
Sala: 110, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 112/22
Skład orzekający: Przewodniczący Aneta Dzierzgwa
Data: 30-11-2022
Sala: 110, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 386/22
Skład orzekający: Przewodniczący Aneta Dzierzgwa
Data: 30-11-2022
Sala: 105, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:50
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 390/22
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Gajgiel
Data: 30-11-2022
Sala: 106, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 77/18
Skład orzekający: Przewodniczący Iwona Reszkowska
Data: 30-11-2022
Sala: 108, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 148/22
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Dembowiak