Rodzina 500+

Informacje dla osób niesłyszących

1 kwietnia 2014 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniewidomym do tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Wychodząc naprzeciw potrzebom niesłyszących petentów Sądu Rejonowego w Nowej Soli informujemy, iż osobami do kontaktu w przypadku załatwiania spraw w tutejszym Sądzie są Panie:

  • Estera Krzyżan, posługująca się językiem migowym w stopniu podstawowym,
    zatrudniona w Wydziale Karnym,
    tel. 68 35-69-725, pokój 101 (parter).

  • Małgorzata Kubiak, posługująca się językiem migowym w stopniu podstawowym,
    zatrudniona w Wydziale Karnym,
    tel. 68 38-80-953, pokój 203 (I piętro).