Rodzina 500+

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2) Ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa, Sąd Rejonowy w Nowej Soli  podaje następujące informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa:

Cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. Stanowi również zespół zagadnień związanych z zapewnianiem ochrony w obszarze cyberprzestrzeni.

15 najważniejszych cyberzagrożeń:

 1. Złośliwe oprogramowania (malware)
 2. Ataki z wykorzystaniem złośliwego kodu na stronach internetowych
 3. Phishing, czyli bezpośrednie wyłudzanie poufnych informacji lub za pomocą złośliwego oprogramowania
 4. Ataki na aplikacje internetowe
 5. SPAM – niechciana korespondencja 
 6. Ataki DDoS – czyli blokowanie dostępu do usług poprzez sztuczne generowanie wzmożonego ruchu
 7. Kradzież tożsamości
 8. Naruszenie poufności, integralności lub dostępności danych
 9. Zagrożenia wewnętrzne powodowane przez pracowników
 10. Botnet-y – sieci komputerów przejętych przez przestępców 
 11. Ingerencja fizyczna, uszkodzenia oraz kradzież
 12. Wyciek danych
 13. Ataki ransomware w celu wyłudzenia okupu za odszyfrowanie lub nieujawnianie wykradzionych danych
 14. Cyberszpiegostwo
 15. Kradzież kryptowalut (cryptojacking)

Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

 • Higiena hasła – hasło nie powinno być krótkie i łatwe do odgadnięcia np. 1234, lub wskazujące imię, czy imiona dzieci, powinno także być zmieniane
 • Oprogramowanie antywirusowe – każde urządzenie umożliwiające poruszanie się w cyberprzestrzeni powinno mieć zainstalowany program antywirusowy, należy także pamiętać o jego aktualizacji;
 • Unikać otwierania plików nieznanego pochodzenia. Zachowaj ostrożność podczas otwierania załączników plików. Na przykład, jeśli otrzymasz wiadomość e-mail z załącznikiem PDF z opisem „zaległa faktura”, nie otwieraj go jeśli zobaczysz, że pochodzi on z nietypowego e-maila, takiego jak ann23452642@gmail.com ! Otwórz dopiero jeżeli masz 100% pewności, że wiesz kto wysłał wiadomość.
 • Nie korzystać  ze stron internetowych, które nie mają ważnego certyfikatu bezpieczeństwa.
 • Unikać odwiedzania zbyt często stron, które oferują darmowe atrakcje (filmiki, muzykę, aplikacje) – często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia.
 • Unikać zostawienia danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie będą one widoczne dla osób trzecich.
 • Nie podawać loginów i haseł. Żadna instytucja nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.

Więcej informacji można także uzyskać odwiedzając poniższe strony:

https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo

https://stojpomyslpolacz.pl/stp/