Rodzina 500+

Wokanda

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 25-01-2022
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 395/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Tabarkiewicz
Data: 25-01-2022
Sala: 110, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 355/19
Skład orzekający: Przewodniczący Andrzej Bogucki
Data: 25-01-2022
Sala: 108, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 2210/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Szczodrowska
Data: 25-01-2022
Sala: 108, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:45
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 2212/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Szczodrowska
Data: 25-01-2022
Sala: 108, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:55
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 2146/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Szczodrowska
Data: 25-01-2022
Sala: 108, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 10:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 140/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Szczodrowska
Data: 25-01-2022
Sala: 108, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 10:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 172/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Szczodrowska
Data: 25-01-2022
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 10:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 560/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Tabarkiewicz
Data: 25-01-2022
Sala: 108, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 11:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 302/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Szczodrowska
Data: 25-01-2022
Sala: 108, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 11:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 318/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Szczodrowska