Rodzina 500+

ANKIETA

ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA
w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi interesanta w tutejszym sądzie, w imieniu kierownictwa sądu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wypełnienie zajmie ok. 5 minut. Wyrażone uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do doskonalenia jakości obsługi interesanta w sądach.

1. Płeć *

2. Wykształcenie *

3. Wiek *

4. Jak często korzysta Pan/Pani z obsługi świadczonej przez tutejszy sąd? *

5. Przez którą komórkę organizacyjną był/a Pan/Pani ostatnio obsługiwany/a: *

6. W jakim zakresie korzystał/a Pan/Pani z usług tutejszego sądu? *

7. Jaką grupę interesantów Pan/Pani reprezentuje? *

8. Który sposób kontaktu z sądem jest dla Pana/Pani najdogodniejszy? *

9. Czy podczas wizyty w sądzie osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała się pomocna w załatwieniu Pana/Pani sprawy? *

10. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała cierpliwość i poświęciła odpowiednią ilość czasu na załatwienie sprawy? *

11. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą używała zwrotów przyjaznych wobec Pana/Pani, czy mówiła jasnym i zrozumiałym językiem? *

12. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą udzieliła jasnych i wyczerpujących odpowiedzi wyjaśniających wszelkie Pana/Pani wątpliwości, czy wskazała, jakie należy przygotować dokumenty i gdzie należy je złożyć? *

13. Czy na zakończenie rozmowy pracownik upewnił się, że nie ma Pan/Pani więcej pytań lub czy może jeszcze w czymś pomóc? *

14. Jak ocenia Pan/Pani wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku sądu? *

15. Jakie zmiany Pana/Pani zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez tutejszy sąd? Państwa oczekiwania i propozycje:

* wymagane

Wysłanie wypełnionej ankiety oznacza zgodę na zapisanie adresu IP urządzenia

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie niniejszej ankiety.

Wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi i sugestie zostaną poddane wnikliwej analizie.