Rodzina 500+

Wokanda

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 23-05-2018
Sala: 105, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:10
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 987/16
Skład orzekający: Przewodniczący Aneta Dzierzgwa
Data: 23-05-2018
Sala: 105, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 160/18
Skład orzekający: Przewodniczący Aneta Dzierzgwa
Data: 23-05-2018
Sala: 105, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 87/18
Skład orzekający: Przewodniczący Aneta Dzierzgwa
Data: 23-05-2018
Sala: 204, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 102/18
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Gowin
Data: 23-05-2018
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 38/18
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Piechocka
Data: 23-05-2018
Sala: 204, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 93/18
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Gowin
Data: 23-05-2018
Sala: 204, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:05
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 93/18
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Gowin
Data: 23-05-2018
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:15
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 48/18
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Piechocka
Data: 23-05-2018
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 51/18
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Piechocka
Data: 23-05-2018
Sala: 105, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 736/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aneta Dzierzgwa