Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

Informacje lokalne
07.11.2017
Informacje lokalne

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W NOWEJ SOLI

Na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2017.729) Sąd Rejonowy w Nowej Soli informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w postaci mebli drewnianych i sprzętu elektronicznego przeznaczonych do sprzedaży.

 
05.10.2017

Masz prawo do mediacji (zmiana daty)

W związku ze zbliżającymi się obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji – 19 października 2017r. oraz Tygodnia Mediacji w dniach 16-20 października 2017r. Prezes Sądu Rejonowego w Nowej Soli informuje, że:

Informacje lokalne
18.09.2017
Informacje lokalne

Pomoc prawna w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych

Pomoc prawna w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych

 
23.06.2017

Nabór na stanowisko asystenta sędziego

Prezes Sądu Rejonowego w Nowej Soli poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta sędziego – praca na umowę na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagania dla kandydatów określone zostały w art. 155 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2016.2062 j.t.). Dokumenty należy składać osobiście do Sądu lub wysłać pocztą  w terminie do dnia 3 lipca 2017r.

Sąd Rejonowy w Nowej Soli
ul. Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól
Oddział Administracyjny, pok. 304, II Piętro