Rodzina 500+

Wokanda

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 14-02-2018
Sala: 106, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 12:50
odwołana
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 444/17
Skład orzekający: Przewodniczący Magdalena Świetlik
Data: 14-02-2018
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 13:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 324/17
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Tabarkiewicz
Data: 14-02-2018
Sala: 105, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 14:00
zakończona
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 448/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Kanclerz
Data: 14-02-2018
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 14:20
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 187/16
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Tabarkiewicz
Data: 14-02-2018
Sala: 106, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 14:30
odwołana
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Cps 38/17
Skład orzekający: Przewodniczący Magdalena Świetlik